update_option('siteurl','http://www.erzurumdefterdarligi.gov.tr'); update_option('home','http://www.erzurumdefterdarligi.gov.tr');

May 23

KBS Eğitimi Düzenlendi

kbs5

İlimize bağlı 75 tahakkuk dairesinin mutemetlerine yönelik olarak Defterdarlığımız Eğitim salonunda 23-25 Mayıs 2016 tarihleri arasında 3 grup halinde 8’er saat süreyle Kamu Harcamaları ve Bilişim Sistemi (KBS) konusunda eğitim verildi. Eğitime katılan personele, harcama mevzuatının yanı sıra KBS Otomasyon Programının kullanımı hakkında bilgiler verildi.

 

 

 

Bu girişin kalanını oku »

May 23

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

isg20

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Defterdarlığımız merkez birimlerinde, Defterdarlığımız misafirhanesinde ve Defterdarlığımıza ait lojmanlarda görev yapan tüm personele yönelik olarak İş Güvenliği Uzmanı Mehmet ÖZTÜRK tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. 17-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen her personel için toplam 8’er saat süreyle verilen bu eğitimlerde çalışma mevzuatı ve ilgili bilgiler, çalışanların yasal ve hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalıkları, iş hijyeni vs. konularda bilgiler verildi.

Bu girişin kalanını oku »

May 16

Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı Revizyon Toplantısı Düzenlendi

DSCF9270
Ana Çözüm Ortağı olduğumuz Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı ile ilgili olarak  Destek Çözüm Ortaklarımız ve Erzurum Afet Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Zarar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planının ortaya çıkışı, amacı ve potansiyel etkileri üzerinde durularak planla ilgili yapılması gerekenler anlatıldı.

Bu girişin kalanını oku »